The Feminine Dimension

בתערוכה הקבוצתית “המימד הנשי” משתתפים אמנים ואמניות המציגים את האישה כפי שהיא משתקפת בפריזמה של ראייתם האישית, האסתטית והחברתית. הבחירה של כל יוצר ויוצרת מפנה את המבט אל ריבוי הווריאציות של הדימוי האישי.

אני בחרתי להציג נשים מרחבי העולם, אינדונזיה, פריס, ישראל, רוסיה עם ובלי בגדים ולהראות בצבע ובשחור לבן את היופי הנשי.